Tuesday, March 31, 2009

kekebalan raja

www.scribd.com/doc/9427433/Kekebalan-Raja-Melayu-Ppt

mini bajet 2009

Ucapan Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan, Datuk Seri Najib Razak ketika membentangkan Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2009) di Dewan Rakyat,

TUAN Yang Dipertua,

Saya mohon mencadangkan bahawa Rang Undang-Undang bernama
Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada Kumpulan Wang Disatukan untuk perbelanjaan bagi perkhidmatan untuk sebahagian daripada tahun 2009 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk maksud-maksud yang tertentu bagi bahagian tahun itu dibaca kali yang kedua sekarang.
Tuan Yang Dipertua,
Peruntukan Tambahan Perbelanjaan Mengurus Pertama, 2009 ini adalah dibentangkan menurut Perkara 100 dan 101 Perlembagaan Persekutuan, iaitu bagi memperoleh kelulusan terhadap perbelanjaan yang tidak diperuntukkan atau terkurang diperuntukkan dalam Bajet 2009 yang telah diluluskan terdahulu oleh Dewan yang mulia ini.

Krisis ekonomi global semasa, yang bermula daripada krisis kewangan sub-prima di Amerika Syarikat pada pertengahan 2007, telah membawa kesan yang jauh lebih meluas dan mendalam. Setelah hampir dua tahun sejak krisis kewangan global melanda, namun masih belum nampak tanda-tanda kembalinya kestabilan di sektor kewangan dan pemulihan ekonomi negara maju. Malahan lebih separuh daripada ekonomi utama dunia, terutamanya Amerika Syarikat, kawasan Eropah dan Jepun, telah terjerumus ke dalam kemelesetan. Negara-negara ini telah mengalami penguncupan ekonomi terburuk sejak The Great Depression pada 1930-an. Walaupun negara maju telah mengumumkan pakej rangsangan ekonomi yang begitu besar melebihi AS$3 trilion, sejumlah besar digunakan untuk menyelamatkan institusi kewangan dan syarikat gergasi mereka, namun masih belum dapat memulihkan keyakinan pengguna dan pelabur.
Malah, pengumuman terkini menunjukkan kadar pengangguran di Amerika Syarikat berada di tahap 8.1 peratus, kadar tertinggi sejak 1983. Perkembangan ekonomi dunia yang amat negatif ini telah mula menampakkan impaknya ke atas ekonomi negara dalam suku keempat 2008. Eksport dan pengeluaran industri negara mula merosot dan pelaburan berkurangan. Sentimen pengguna juga turut terjejas. Berikutan ini, Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) telah mencatatkan penurunan kadar yang ketara rendah sebanyak 0.1 peratus, berbanding dengan purata sebanyak 6.3 peratus dalam tempoh sembilan bulan pertama 2008. Pengurangan ini disebabkan, terutamanya oleh penguncupan eksport bagi tempoh yang sama, telah mengalami kejatuhan nilai sebanyak 13.4 peratus. Kejatuhan eksport ini telah menjejaskan pertumbuhan sektor ekonomi, terutamanya pembuatan yang telah mencatatkan penguncupan sebanyak 8.8 peratus.
Persekitaran ekonomi global bagi 2009 dijangka lebih sukar. Amerika Syarikat, yang merupakan ekonomi dan negara perdagangan terbesar di dunia, dijangka mengalami pertumbuhan ekonomi negatif 1.6 peratus, sementara United Kingdom negatif 2.8 peratus dan Jepun negatif 2.6 peratus. Di rantau ini, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura akan terus mengalami kemelesetan ekonomi, iaitu masing-masing pada negatif 2 peratus, negatif 4 peratus dan negatif 4.9 peratus pada tahun ini. Malah, Menteri Mentor Singapura telah membayangkan bahawa ekonomi Singapura akan menguncup negatif 10 peratus pada tahun ini. Sungguhpun ekonomi China dan India dijangka mencatat pertumbuhan positif 6.7 peratus dan 5.1 peratus, jangkaan pertumbuhan ini adalah pada kadar yang ketara rendah.
Berikutan perkembangan ini, Tabung Mata Wang Antarabangsa (IMF) pada Januari 2009 sekali lagi mengurangkan unjuran pertumbuhan ekonomi dunia daripada 2.2 kepada 0.5 peratus bagi 2009. Setakat ini, usaha untuk memulihkan sektor kewangan di negara maju masih belum berjaya. Oleh itu, besar kemungkinan keadaan ekonomi global akan menjadi lebih buruk sebelum keadaan ekonomi menjadi pulih. Ekonomi Malaysia telah mencapai pertumbuhan yang menggalakkan sebelum ini kerana, antaranya kita telah berjaya meningkatkan perdagangan antarabangsa. Perdagangan negara mencakupi hampir 200 peratus daripada KDNK, iaitu antara yang tertinggi di dunia. Pertumbuhan ekonomi negara juga telah dijanakan oleh aliran masuk pelaburan asing yang tinggi dan pembangunan pasaran modal yang mantap.
Walau bagaimanapun, dalam keadaan kegawatan ekonomi dunia semasa, Malaysia terpaksa menerima hakikat bahawa ekonominya yang begitu terbuka akan menerima tekanan berikutan kegawatan ekonomi global melalui empat faktor:
Pertama: Nilai eksport negara dijangka berkurangan kerana permintaan dunia telah merosot dengan begitu ketara. Umpamanya, pada Januari 2009, eksport negara jatuh sebanyak 27.8 peratus;

Kedua: Eksport komoditi, terutamanya minyak dan gas serta kelapa sawit telah mengalami penurunan harga yang mendadak;

Ketiga: Berikutan kegawatan ekonomi dunia, kemasukan pelaburan asing juga akan berkurangan. FDI pada tahun ini dijangka hanya separuh, iaitu RM26 bilion berbanding dengan jumlah FDI pada 2008, iaitu RM51 bilion; dan

Keempat: Kejatuhan mendadak pasaran saham global telah menyebabkan kejatuhan pasaran saham Bursa Malaysia.

Ini memberi kesan negatif kepada sektor perkhidmatan yang biasanya berkembang pada kadar yang tinggi serta mempengaruhi sentimen pelabur dan pengguna. Dalam konteks senario ekonomi global yang begitu meruncing dan berasaskan empat faktor yang telah saya jelaskan, Malaysia kini menghadapi keadaan ekonomi yang amat mencabar. Ini memerlukan kerajaan mengkaji semula unjuran pertumbuhan KDNK negara bagi 2009. Namun, kerajaan yakin bajet asal 2009 yang memperuntukkan sejumlah RM206 bilion serta Pakej Rangsangan Pertama yang berjumlah RM7 bilion dan Pakej Rangsangan Kedua ini bertujuan mengurangkan kesan penguncupan ekonomi global ke atas ekonomi negara.
Sekiranya usaha-usaha ini tidak diambil, ekonomi negara akan mengalami kemelesetan yang serius. Dengan langkah-langkah yang diambil, pertumbuhan KDNK negara dijangka di dalam lingkungan negatif satu peratus hingga positif satu peratus bagi 2009. Program dan projek di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Pertama sebanyak RM7 bilion sedang giat dilaksanakan. Setakat ini, RM6.5 bilion telah diagihkan kepada kementerian dan agensi. Sehingga kini, sejumlah RM1 bilion telah dibelanjakan. Ini termasuk 6,267 Program Penyelenggaraan Infrastruktur Awam (PIA) dan Projek Infrastruktur Asas (PIAS) oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan, 2,118 projek oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, 1,594 projek oleh Kementerian Pelajaran dan 1,322 projek oleh Kementerian Kesihatan. Adalah dijangkakan menjelang Jun 2009, jumlah keseluruhan kerja yang dapat ditawarkan serta dilaksanakan bagi memenuhi sasaran Pakej Rangsangan Ekonomi Pertama ini bernilai RM5.2 bilion. Seperti yang telah diumumkan, pelaksanaan Pakej Rangsangan Ekonomi Pertama akan dipantau pelaksanaannya dengan rapi melalui sebuah unit khas iaitu Unit Pengurusan Projek, Kementerian Kewangan yang melapor terus kepada Menteri Kewangan. Dengan tertubuhnya unit ini, kerajaan akan memastikan sasaran Pakej Rangsangan yang pertama akan tercapai.

Dengan ini, saya ingin mengumumkan bahawa unit ini juga akan memantau pelaksanaan Pakej Rangsangan Kedua dengan kerjasama Unit Penyelarasan Pelaksanaan dan agensi-agensi yang berkaitan.

Tuan Yang Dipertua,
Kerajaan beriltizam untuk terus melakukan segala yang termampu untuk mengukuhkan keyakinan rakyat dan meringankan keperitan yang dirasai, terutamanya kepada mereka yang mudah terjejas. Saya yakin dengan semangat bersatu, kita mampu berdepan dengan persekitaran yang sukar dan mencabar ini, seperti yang pernah kita lalui bersama di dalam beberapa krisis yang terdahulu. Kerajaan akan memastikan bahawa kesejahteraan semua rakyat akan terus dibela dan tiada yang terpinggir daripada mendapat manfaat langkah-langkah yang dilaksanakan.
Memandangkan senario ekonomi global yang meruncing, maka Pakej Rangsangan Kedua ini perlu bersifat lebih komprehensif dan bersaiz besar yang menjangkau lebih banyak sektor ekonomi dan kumpulan sasaran. Ini termasuk pekerja, pengguna, pelabur, peniaga kecil dan sederhana, pengeksport dan graduan menganggur. Di samping itu, langkah-langkah yang dirangka dalam pakej rangsangan ini bukan saja memberi tumpuan kepada usaha merangsang ekonomi dalam tempoh terdekat, tetapi merangkumi juga inisiatif membina kapasiti ekonomi jangka panjang. Ini akan menjamin Malaysia lebih bersiap sedia untuk meraih segera peluang tatkala ekonomi global kembali pulih kelak. Saya menghargai peranan Perdana Menteri sebagai Pengerusi Majlis Ekonomi Negara dalam melahirkan beberapa idea baru untuk menangani krisis pada kali ini. Pakej rangsangan ini telah dirumuskan melalui perbincangan dengan pelbagai pihak, termasuk dengan Perdana Menteri sendiri.
Pakej rangsangan ini memberi tumpuan kepada empat teras utama, seperti berikut:

Pertama: Mengurangkan Pengangguran Dan Menambah Peluang Pekerjaan;

Kedua: Meringankan Beban Rakyat, Terutamanya Golongan Mudah Terjejas;

Ketiga: Membantu Sektor Swasta Menghadapi Krisis; dan

Keempat: Membina Keupayaan Masa Depan.

Maka dengan ini, sukacita saya mengumumkan bahawa kerajaan akan melaksanakan pakej rangsangan berjumlah RM60 bilion. Pakej ini akan dilaksanakan dalam tempoh dua tahun iaitu 2009 dan 2010. Daripada jumlah itu, RM15 bilion merupakan suntikan fiskal, RM25 bilion dana jaminan dan RM10 bilion pelaburan ekuiti, RM7 bilion inisiatif pembiayaan swasta (PFI) dan off-budget serta RM3 bilion insentif cukai. Jumlah RM60 bilion ini adalah hampir sembilan peratus daripada KDNK.

Pelaksanaan pakej rangsangan yang bersaiz besar seperti ini adalah kali pertama dilakukan dalam sejarah ekonomi negara. Ini bukanlah kali pertama kita menghadapi krisis. Negara telah menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran, terutamanya pada 1969, 1972, 1986 dan 1997. Setiap krisis itu telah kita atasi dengan jayanya dan ekonomi negara telah muncul lebih kukuh. Hari ini kita berdepan dengan persekitaran ekonomi global yang jauh lebih getir berbanding dengan krisis-krisis terdahulu. Bagaimanapun, berbekalkan pengalaman kita dalam menghadapi krisis dan semangat bersatu padu, saya yakin dan percaya kita akan terus bersama mengatasi cabaran yang semakin meruncing.

Tuan Yang Dipertua,

Jumlah RM60 bilion ini diperuntukkan kepada empat teras seperti berikut:

Teras Pertama RM2 bilion;

Teras Kedua RM10 bilion;

Teras Ketiga RM29 bilion dan

Teras Keempat RM19 bilion.

Daripada suntikan fiskal sebanyak RM15 bilion, sejumlah RM10 bilion adalah bagi tahun 2009 dan RM5 bilion bagi 2010. Jumlah RM10 bilion dalam tahun 2009 dibahagikan kepada RM5 bilion untuk belanja mengurus dan RM5 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Saiz perbelanjaan ini sudah tentunya akan meningkatkan defisit Bajet Kerajaan Persekutuan, yang dianggarkan daripada 4.8 peratus kepada 7.6 peratus pada tahun ini. Kerajaan yakin dasar fiskal negara mempunyai fleksibiliti dan keupayaan untuk menampung defisit yang lebih tinggi. Keupayaan kerajaan untuk memastikan kedudukan fiskal mapan jelas terlihat daripada kejayaan kita mengurangkan defisit daripada 5.3 peratus pada 2002 kepada 3.2 peratus pada 2007. Malahan, semasa negara mengalami penguncupan pertumbuhan ekonomi pada 1982, kita telah mengalami defisit 16.6 peratus, berikutan dasar fiskal mengembang, terutamanya untuk membina infrastruktur negara.

Langkah ini telah meningkatkan potensi pertumbuhan negara yang telah membawa kepada kejayaan kita mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi sembilan peratus pada awal 1990-an. Kerajaan akan memastikan kedudukan fiskal kerajaan akan kembali mapan. Kerajaan yakin defisit ini akan dapat dibiayai daripada sumber dalam negeri, memandangkan tahap kecairan yang tinggi dalam sistem kewangan tempatan. Di samping itu, nisbah hutang Kerajaan Persekutuan masih pada tahap yang berhemah. Pembiayaan defisit ini juga tidak akan menimbulkan kesan crowding out sektor swasta untuk mendapatkan dana, terutamanya daripada pasaran bon negara yang telah berkembang pesat dan kini, merupakan yang kedua terbesar di rantau Asia Timur.

Tuan Yang Dipertua,

TERAS PERTAMA: MENGURANGKAN PENGANGGURAN DAN MENAMBAH PELUANG PEKERJAAN

Dalam persekitaran ekonomi global semasa, terdapat syarikat, khususnya dalam sektor pembuatan, terpaksa memberhenti atau mengurangkan operasi. Ini dijangka mengakibatkan kadar pengangguran bagi 2009 meningkat kepada 4.5 peratus berbanding 3.7 peratus bagi 2008. Sejak Oktober 2008, seramai 25,000 telah kehilangan pekerjaan. Terdapat juga 30,900 pekerja yang telah diberhentikan secara sementara dan 23,900 yang terpaksa bekerja dengan pengurangan gaji. Selain dari ini, terdapat kira-kira 100,000 pekerja yang tidak dibenarkan membuat kerja lebih masa dan oleh itu, pendapatan mereka telah berkurangan dengan agak ketara. Kerajaan amat prihatin dengan keperitan yang dihadapi oleh golongan pekerja yang diberhentikan, kesukaran yang ditanggung oleh siswazah menganggur dan keresahan yang turut dirasai oleh keluarga mereka. Untuk membantu mereka ini, kerajaan akan mewujudkan sebanyak 163,000 peluang latihan dan penempatan pekerjaan di sektor awam dan swasta. Menyediakan Latihan Dan Mewujudkan Peluang Pekerjaan Daripada 163,000 peluang latihan dan pekerjaan yang akan diwujudkan, sebanyak 100,000 adalah inisiatif usaha sama antara kerajaan dengan pihak majikan sektor swasta. Sasaran program ini adalah untuk memberikan manfaat kepada pekerja yang telah diberhentikan dan pekerja yang diberhentikan sementara serta mereka yang mengalami kekurangan pendapatan dan siswazah menganggur. Program latihan ini akan dilaksanakan oleh pelbagai agensi kerajaan, sektor swasta, termasuk GLC dan institusi latihan swasta. Tumpuan utama latihan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemahiran mengikut keperluan industri serta memudahkan employability. Kerajaan juga akan melaksanakan penempatan pekerjaan dan memberi insentif kepada majikan untuk mengambil dan melatih pekerja tempatan. Ini juga akan dapat mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Peruntukan sebanyak RM700 juta akan disediakan bagi tujuan ini.

Antara program yang akan dilaksanakan termasuk:

Pertama: Menambah bilangan peserta di bawah Program Latihan Khusus dan Program Latihan Semula kepada pekerja yang telah diberhentikan dan Skim Latihan Dual Nasional untuk memberi kemahiran kepada golongan yang masih bekerja;

Kedua: Menambah program latihan dengan kerjasama pertubuhan industri dan syarikat-syarikat yang terlibat seperti elektrik dan elektronik, pengimpalan, robotik dan pembinaan. Di samping itu, lebih banyak latihan kemahiran industri dan teknikal akan dilaksanakan oleh Pusat Latihan Kemahiran di semua negeri bagi 10,000 orang pelatih;

Ketiga: Menyediakan latihan sambil bekerja untuk siswazah menganggur, terutamanya dalam sektor kewangan, oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bank Negara bagi tempoh dua tahun. Seramai 1,000 graduan yang menganggur akan menyertai program ini;

Keempat: Menyediakan 2,000 peluang latihan dan penempatan pekerjaan di syarikat GLC, terutamanya dalam sektor perkhidmatan seperti outsourcing, penerbangan, utiliti, kesihatan dan multimedia kreatif;

Kelima: PUNB akan melaksanakan program latihan sangkut untuk siswazah dan pemegang sijil kemahiran. Peserta akan ditempatkan di syarikat-syarikat investee PUNB selama enam bulan hingga satu tahun. Apabila tamat latihan, peserta layak mendapat bantuan kewangan di bawah PROSPER untuk memulakan perniagaan. PUNB mensasarkan 2,000 siswazah akan dapat dilatih di bawah program sangkut ini; dan

Keenam: Memantapkan lagi Program Tunas Mekar untuk menggalakkan siswazah menceburi bidang perniagaan dan menambah nilai kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS).


Seramai 500 siswazah dan PKS akan menyertai program ini. Kerajaan juga akan mewujudkan 22 JobsMalaysia Centre dan menambah baik 109 pusat yang sedia ada. Pusat ini akan ditempatkan di lokasi tumpuan awam, termasuk di kompleks membeli-belah, untuk memudahkan akses pekerja dan majikan bagi mendapatkan penempatan pekerjaan, kaunseling kerjaya dan maklumat mengenai peluang latihan yang disediakan. Di samping itu, lebih banyak karnival pekerjaan berskala besar di peringkat kebangsaan akan diadakan bagi memudahkan penganggur dan pekerja yang diberhentikan mendapat pekerjaan di sektor awam dan swasta. Kebajikan Pekerja Yang Telah Diberhentikan Kerja Syarikat swasta perlu memainkan peranan bagi memberi peluang pekerjaan kepada mereka yang telah diberhentikan kerja termasuk di bawah Skim Pemisahan Sukarela (VSS).

Untuk menyokong usaha ini, kerajaan mencadangkan majikan yang menggaji pekerja yang diberhentikan mulai 1 Julai 2008 diberi potongan cukai dua kali ke atas amaun gaji yang dibayar. Amaun potongan yang layak adalah tidak melebihi RM10,000 sebulan dan terhad kepada 12 bulan gaji untuk setiap pekerja. Galakan ini berkuat kuasa bagi pekerja yang dilantik mulai 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010. Kita ambil contoh majikan yang mengambil seorang pekerja yang telah diberhentikan oleh syarikat lain dan membayar gaji sebanyak RM24,000 setahun. Biasanya potongan cukai kepada majikan adalah sebanyak RM24,000 dari keuntungan. Bagaimanapun, dengan langkah yang diumumkan ini, syarikat dibenarkan memotong sebanyak RM48,000 dari keuntungan iaitu dua kali ganda gaji. Ini adalah pengurangan cukai tambahan untuk syarikat sebanyak RM6,000, iaitu 25 peratus daripada RM24,000.

Mewujudkan Lebih Banyak Peluang Pekerjaan Di Sektor Awam Kerajaan akan mengambil 63,000 kakitangan untuk mengisi kekosongan jawatan dan sebagai pegawai kontrak di pelbagai agensi kerajaan. Untuk ini:

Pertama: Pengisian segera 50,000 jawatan kosong di peringkat profesional dan sokongan dalam perkhidmatan awam Persekutuan. Bagi kumpulan sokongan, penurunan kuasa daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Awam akan diberikan kepada agensi berkaitan; dan

Kedua: Mewujudkan 13,000 pekerjaan untuk pegawai secara kontrak di agensi kerajaan, antaranya:

i. Mengambil tenaga kerja melalui skim perkhidmatan singkat yang melibatkan 4,000 tenaga kerja, berkelayakan minimum Sijil Pelajaran Malaysia, dengan gaji sebanyak RM1,200 sebulan;

ii. Mengambil seramai 1,000 siswazah sebagai guru sekolah secara kontrak dengan bayaran gaji bulanan RM2,000;

iii. Mengambil pekerja kontrak seramai 800 orang bagi memantapkan pelaksanaan Program Cari di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat untuk tempoh enam bulan hingga setahun;

iv. Mengambil seramai 1,000 orang Pembantu Kesihatan Awam secara kontrak di Pihak Berkuasa Tempatan untuk kerja-kerja pengawalan dan pencegahan penyakit berjangkit seperti denggi;

v. Mengambil seramai 4,500 pegawai kontrak sebagai Pembanci Perangkaan di Jabatan Perangkaan untuk menjalankan banci penduduk; dan vi. Mengambil 1,700 jururawat dan kakitangan sokongan hospital di Kementerian Kesihatan.

Di sini saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan tidak akan menamatkan perkhidmatan seseorang pegawai lantikan kontrak lebih awal dari tempoh yang ditetapkan kecuali atas sebab tindakan tatatertib atau prestasi yang tidak memuaskan. Peluang Siswazah Untuk Melanjutkan Pelajaran Dalam keadaan ekonomi semasa, kita perlu mengambil peluang melahirkan lebih ramai pakar dan profesional yang berkualiti di peringkat sarjana dan kedoktoran falsafah.

Sehubungan itu, kerajaan bercadang menampung kos yuran pengajian dan bahan penyelidikan sebanyak RM20,000 bagi setiap pelajar yang melanjutkan pelajaran di peringkat kedoktoran falsafah di dalam negara. Manakala bagi pelajar di peringkat sarjana, kerajaan akan menampung sebahagian daripada kos yuran, iaitu sebanyak RM10,000 setiap pelajar. Sebanyak 500 tempat bagi ijazah kedoktoran falsafah dan 10,000 tempat bagi sarjana disediakan di institusi pengajian tinggi awam serta Universiti Tenaga Nasional, Universiti Multimedia dan Universiti Teknologi Petronas. Permohonan bagi program ini akan dibuka kepada semua warga negara Malaysia dan akan diputuskan berdasarkan merit. Kelayakan mendapat bantuan ini akan ditentukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Skim PROSPER Siswazah Skim PROSPER Siswazah telah dilaksanakan pada Jun 2005 untuk membantu siswazah yang berminat di dalam perniagaan runcit atau pengedaran untuk mendapatkan latihan, pembiayaan dan khidmat nasihat perniagaan. Mereka ditawarkan pembiayaan pinjaman mengikut prinsip syariah, di antara RM5,000 hingga RM50,000 dengan tempoh pembayaran selama tiga hingga tujuh tahun. Sehingga kini, sebanyak 334 perniagaan telah berjaya ditubuhkan. Untuk membangunkan lebih ramai lagi usahawan muda, PUNB akan mengembangkan skop skim PROSPER Siswazah dengan membuka peluang kepada pemegang sijil kemahiran dan teknikal. Seramai 400 siswazah lagi akan mendapat manfaat daripada program ini.

Usaha Mengurangkan Pekerja Asing Kerajaan akan terus mengambil langkah untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing dan memberi keutamaan kepada pekerja tempatan. Untuk tujuan ini, langkah-langkah berikut akan diambil:

Pertama: Bayaran levi kepada pekerja asing akan dinaikkan sebanyak dua kali ganda bagi semua bidang kecuali pembinaan, perladangan dan pembantu rumah. Di samping itu, levi akan dibayar oleh majikan dan bukannya oleh pekerja;

Kedua: Pembayaran balik levi pekerja asing secara pro-rata kepada majikan sekiranya tempoh perkhidmatan pekerja asing disingkatkan berbanding dengan tempoh kontrak asal. Di samping itu, jaminan bank oleh majikan akan dikembalikan; dan

Ketiga: Membeku pengeluaran lesen agensi pengambilan pekerja asing (outsourcing) dan memperketat syarat-syarat pengambilan pekerja asing oleh syarikat sedia ada.

TERAS KEDUA: MERINGANKAN BEBAN RAKYAT, TERUTAMA GOLONGAN MUDAH TERJEJAS

Usaha membasmi kemiskinan tetap menjadi agenda utama dan kita berazam untuk menghapuskan kemiskinan tegar menjelang tahun 2010. Kerajaan akan memastikan usaha yang berterusan dibuat untuk pekebun sawit dan penoreh getah yang terjejas pendapatan, dibantu dari segi skim tanaman semula, tanaman integrasi dan ternakan melalui agensi yang berkaitan. Sekiranya kumpulan pekebun kecil ini mengalami kejatuhan harga kelapa sawit dan getah yang menyebabkan pendapatan mereka kurang daripada paras garis kemiskinan, kerajaan akan memastikan mereka juga mendapat faedah daripada Skim Jaringan Keselamatan Sosial. Untuk meringankan beban rakyat terutamanya golongan mudah terjejas, usaha akan diambil untuk menambahkan pendapatan boleh guna isi rumah. Langkah ini juga akan memastikan agenda masyarakat penyayang terus diamalkan walaupun dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu. Semua ini membuktikan bahawa kita adalah barisan pembela rakyat yang menggalas amanah dengan penuh tanggung jawab.

Kerajaan telah memperuntukkan pelbagai subsidi, insentif dan bantuan bagi penggunaan bahan bakar, program jaminan makanan, skim biasiswa dan bantuan pendidikan serta program kebajikan masyarakat. Peruntukan subsidi dan bantuan lain berjumlah RM34.1 bilion atau 22 peratus daripada jumlah belanja mengurus pada 2008. Daripada jumlah ini, RM18.1 bilion adalah subsidi minyak, RM6 bilion dalam bentuk bantuan termasuk bantuan pelajar, orang kurang upaya dan keluarga miskin manakala RM3 bilion untuk bantuan makanan serta RM7 bilion bagi lain-lain bantuan. Kerajaan sentiasa prihatin terhadap kerumitan yang dihadapi rakyat dan akan berusaha supaya harga barangan keperluan dan kos pengangkutan tidak membebankan rakyat. Sebagai langkah meneruskan usaha murni ini, kerajaan menyediakan peruntukan tambahan sebanyak RM674 juta sebagai subsidi untuk mengelakkan kenaikan harga bahan makanan harian seperti gula, roti dan tepung gandum. Tanpa subsidi ini, harga gula akan meningkat 47 sen sekilo, tepung gandum akan meningkat 60 sen sekilo dan roti bagi 400 gram meningkat 26 sen. Selain itu, kerajaan juga telah menyediakan RM480 juta supaya kadar tol tidak dinaikkan agar dapat membantu rakyat. Dengan ini, kerajaan memperuntukkan RM27.9 bilion bagi menampung keperluan subsidi untuk 2009. Meningkatkan Pemilikan Rumah Dalam Pakej Rangsangan Pertama, sebanyak RM200 juta diperuntukkan untuk membina 6,500 unit rumah mesra rakyat oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad.

Oleh kerana program ini mendapatkan sambutan baik daripada golongan pendapatan rendah, kerajaan akan menambah RM200 juta lagi di bawah pakej rangsangan ini. Pada masa ini, sentimen pelaburan di sektor perumahan tidak menggalakkan kerana pihak pemaju dan pembeli masing-masing mengambil sikap berhati-hati dalam membina dan memiliki rumah. Oleh itu, bagi merangsang sektor perumahan ini, kerajaan mencadangkan supaya pembeli rumah diberi pelepasan cukai ke atas faedah pinjaman perumahan sehingga RM10,000 setahun selama tiga tahun. Menambah Baik Infrastruktur Awam Kerajaan akan terus meningkatkan tahap infrastruktur awam bagi kemudahan dan kesejahteraan rakyat di dalam pakej rangsangan ini. Selain daripada membina keupayaan masa depan negara, usaha ini juga dapat mempergiatkan aktiviti sektor pembinaan dan seterusnya mencergaskan permintaan domestik. Ke arah ini, langkah-langkah berikut akan diambil:

Pertama: Mempercepatkan pelaksanaan projek di bawah RMK-9 yang mempunyai kandungan tempatan dan kesan pengganda yang tinggi, mesra rakyat serta boleh dimulakan segera. Kesemua projek tersebut bernilai RM8.4 bilion. Di samping itu, RM1.6 bilion adalah untuk dana menggalakkan pelaburan;

Kedua: Menyediakan peruntukan tambahan sebanyak RM200 juta bagi kerja-kerja membaiki longkang yang tersumbat dan rosak, menyelenggara jalan raya, terutama menurap permukaan jalan yang rosak dan berlubang (potholes). Di samping itu, kawasan persekitaran rumah pangsa akan diperbaiki agar lebih selesa untuk didiami. Ini termasuk kerja-kerja mengecat, membaiki lif dan menambah baik kemudahan tempat pembuangan sampah; dan

Ketiga: Menjalankan kerja-kerja pengubahsuaian, menyelenggara dan membaik pulih rumah kebajikan, balai dan kuarters bomba serta tandas awam di masjid, surau dan kawasan pelancongan. Bagi tujuan ini, peruntukan sebanyak RM150 juta akan disediakan.

Tuan Yang Dipertua,

Bon Simpanan Kerajaan Untuk menambahkan lagi pendapatan rakyat, kerajaan akan menerbitkan Bon Simpanan Kerajaan berasaskan syariah berjumlah RM5 bilion pada tahun ini. Bon ini akan mempunyai tempoh matang selama tiga tahun pada kadar pulangan sebanyak 5 peratus setahun, yang akan dibayar kepada pemegang bon pada setiap suku tahun. Selain menyediakan satu lagi instrumen simpanan kepada rakyat, bon ini juga bertujuan memberikan peluang kepada pemegang untuk mendapat pendapatan tambahan yang tetap. Sebanyak RM250 juta setahun akan dimanfaatkan oleh pemegang bon. Bon ini dibuka kepada setiap rakyat berumur 21 tahun dan ke atas, dengan pelaburan minimum sebanyak RM1,000 dan maksimum RM50,000.

Pembangunan Pendidikan Bagi memantapkan lagi pembangunan modal insan terutamanya dalam menyediakan persekitaran yang selesa untuk pembelajaran, kerajaan akan menyediakan peruntukan RM1.95 bilion bagi membina dan menambah baik kemudahan 752 sekolah, terutama di kawasan luar bandar serta Sabah dan Sarawak. Sebanyak RM300 juta daripada peruntukan itu juga digunakan untuk menambah baik kemudahan sekolah agama bantuan kerajaan, sekolah jenis kebangsaan (SJK) Cina, SJK Tamil dan mission schools. Kemudahan Asas Di Luar Bandar Kerajaan akan terus memastikan rakyat di luar bandar menikmati kemudahan asas yang mencukupi terutamanya bekalan elektrik dan air serta jalan luar bandar.

Ke arah ini, peruntukan RM230 juta telah disediakan untuk projek meningkatkan liputan bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar, terutama di Sabah dan Sarawak. Di samping itu, peruntukan tambahan RM350 juta disediakan bagi pembinaan jalan luar bandar. Usaha ini akan meningkatkan aktiviti ekonomi melalui pengambilan kontraktor kecil dan pekerja tempatan di kawasan luar bandar. Di samping itu, kerajaan juga akan menambahkan peruntukkan sebanyak RM500 juta untuk PIA dan PIAS, dengan memberi tumpuan kepada Sabah dan Sarawak. Program Di Sabah dan Sarawak Kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada menyediakan infrastruktur serta meningkatkan aktiviti ekonomi di Sabah dan Sarawak. Untuk tujuan ini, sebanyak RM1.2 bilion akan diperuntukkan.

Projek dan program yang akan dijalankan di Sarawak, termasuk pembesaran Lapangan Terbang Sibu, pengerukan Pelabuhan Miri, membaik pulih infrastruktur akibat banjir, menaik taraf sekolah, membina Pusat Latihan Lawas, Estet Perindustrian Kota Samarahan dan peningkatan kemudahan pelancongan. Di Sabah pula, antara program dan projek utama yang akan dilaksanakan, termasuk pembinaan beberapa pusat Giat Mara, Sistem Penghantaran Elektrik Kota Kinabalu, menambah baik jalan, menaik taraf sekolah serta membaik pulih dan menggantikan jambatan-jambatan. Kerajaan juga akan mengambil tindakan menyelesaikan masalah perkhidmatan kesihatan di Hospital Queen Elizabeth, Sabah. Program Mikro Kredit Pada masa ini, ada beberapa program mikro kredit tanpa cagaran yang telah disediakan, termasuk Amanah Ikhtiar Malaysia, TEKUN, Bank Simpanan Nasional dan AgroBank. Jumlah dana mikro kredit yang disediakan di bawah program ini adalah melebihi RM1.5 bilion yang disalurkan kepada peniaga kecil di bandar dan luar bandar. Sebagai tambahan, program mikro kredit di bawah AgroBank akan diperuntukkan sebanyak RM300 juta untuk membantu golongan petani dan peniaga berasaskan pertanian di luar bandar dan RM50 juta untuk program mikro kredit di bawah TEKUN.

Pekerjaan sebagai nelayan melibatkan risiko yang tinggi dan sering terdedah kepada bencana alam seperti ribut, ombak besar dan lain-lain. Untuk membantu nelayan yang mengalami musibah di laut, kerajaan menyediakan peruntukan permulaan kepada Tabung Kebajikan Nelayan sebanyak RM2 juta, yang akan diuruskan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM). Membantu Golongan Kurang Bernasib Baik Dalam Bajet 2009, peruntukan RM830 juta disediakan bagi melaksanakan program jaringan keselamatan sosial untuk menjamin kesejahteraan hidup golongan yang kurang bernasib baik. Ini termasuk warga emas, golongan kurang upaya dan ibu tunggal, kerajaan akan meningkatkan bantuan kewangan dan bilangan tenaga kerja yang mengurus kebajikan golongan ini. Dalam pakej ini, peruntukan tambahan sebanyak RM20 juta akan disediakan bagi meningkatkan kemudahan pusat penjagaan harian warga tua, memantapkan pengurusan rumah perlindungan wanita dan menambah kemudahan pusat asuhan kanak-kanak. Menjaga Kebajikan Pekerja Yang Diberhentikan Kerajaan amat prihatin kepada nasib pekerja yang telah diberhentikan. Bagi meringankan beban dan meningkatkan pendapatan boleh guna pekerja terlibat, kerajaan mencadangkan pengecualian cukai yang diberi ke atas bayaran pampasan kehilangan pekerjaan sebanyak RM6,000 sekarang, dinaikkan kepada RM10,000 bagi setiap tahun genap perkhidmatan. Galakan Kepada Bank Untuk Menangguh Bayaran Balik Pinjaman Perumahan Kerajaan sedar bahawa pekerja yang diberhentikan berhadapan dengan masalah untuk membayar balik pinjaman perumahan. Untuk membantu mereka dalam hal ini, institusi perbankan telah bersetuju untuk menangguhkan bayaran balik pinjaman perumahan oleh pekerja yang diberhentikan selama satu tahun.

Bagi menyokong usaha institusi perbankan memberi kelonggaran ini, kerajaan bersetuju pendapatan faedah bank berkaitan penangguhan bayaran balik perumahan hanya dikenakan cukai apabila pendapatan itu diterima.

Tuan Yang Dipertua,

TERAS KETIGA: MEMBANTU SEKTOR SWASTA MENGHADAPI KRISIS

Kerajaan akan memberi tumpuan kepada usaha menyokong aktiviti sektor swasta agar terus dapat beroperasi dalam persekitaran yang sukar. Selain itu, kerajaan juga akan melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan keyakinan pelabur asing dan tempatan untuk terus mengembangkan ekonomi domestik.

Skim Jaminan Modal Kerja Perusahaan kecil dan sederhana (PKS) memainkan peranan penting dalam penjanaan pertumbuhan ekonomi negara dan pewujudan peluang pekerjaan. Pada masa ini, PKS merangkumi 99 peratus daripada jumlah perniagaan berdaftar di Malaysia dan menyumbang 56 peratus kepada jumlah pekerjaan serta 32 peratus kepada KDNK. Kerajaan sedar banyak PKS yang telah terjejas daripada persekitaran ekonomi global yang lebih sukar, terutamanya daripada penguncupan pasaran eksport.

Pada masa ini, Credit Guarantee Corporation (CGC) di bawah Bank Negara Malaysia telah menyediakan Skim Jaminan Usahawan Kecil untuk membiayai modal kerja kepada PKS yang mempunyai dana pemegang ekuiti kurang daripada RM3 juta. Kerajaan akan menubuhkan satu Skim Jaminan Modal Kerja berjumlah RM5 bilion bagi membiayai modal kerja syarikat-syarikat yang mempunyai dana pemegang ekuiti di bawah RM20 juta. Kerajaan akan menyediakan jaminan dengan nisbah sebanyak 80:20, iaitu 80 peratus kerajaan dan 20 peratus institusi kewangan yang menyediakan pinjaman bagi membiayai modal kerja syarikat. Had pinjaman ialah sebanyak RM10 juta bagi tempoh lima tahun.

Saya menerima banyak rungutan daripada syarikat-syarikat berhubung dengan kesukaran mendapat pinjaman dari institusi kewangan sungguhpun bagi projek yang berdaya maju. Dengan dana ini, kerajaan yakin institusi kewangan akan lebih bersedia untuk memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat. Adalah penting dalam keadaan kelembapan ini, institusi kewangan tidak mengambil sebarang tindakan untuk menyukarkan aliran kredit kepada syarikat, termasuk dengan mengenakan syarat-syarat yang lebih ketat.

Dana Jaminan Penstrukturan Semula Industri Persekitaran ekonomi kini memberikan kita ruang untuk menambah baik struktur ekonomi negara untuk beranjak dengan lebih pantas ke arah peningkatan produktiviti dan nilai ditambah lebih tinggi serta penggunaan green technology. Selain daripada memantapkan lagi potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, anjakan ini akan mewujudkan peluang pekerjaan dengan ganjaran yang lebih tinggi selaras dengan kemahiran mereka, di samping mengurangkan pergantungan negara kepada guna tenaga asing bukan mahir.

Bagi membantu industri mempercepatkan anjakan ini, kerajaan akan menubuhkan Skim Dana Jaminan Penstrukturan Semula Industri berjumlah RM5 bilion untuk pinjaman bagi meningkatkan produktiviti dan nilai ditambah lebih tinggi serta menggalakkan aplikasi green technology. Di bawah Skim ini, bagi syarikat dengan dana pemegang ekuiti kurang daripada RM20 juta, kerajaan menyediakan jaminan berasaskan nisbah 80:20, iaitu 80 peratus kerajaan dan 20 peratus institusi kewangan. Bagi syarikat dengan dana pemegang ekuiti RM20 juta atau lebih, nisbah jaminannya adalah 50:50. Had maksimum pinjaman ialah sebanyak RM50 juta dengan tempoh pinjaman selama 10 tahun. Memudahkan Akses Ke Pasaran Modal Dalam keadaan pasaran sekarang, banyak syarikat yang sungguhpun mempunyai penarafan investment grade, berdaya maju dan berpotensi untuk berkembang, tidak dapat akses kepada pasaran modal terutama sekali pasaran bon.

Untuk membantu dan mempermudahkan syarikat terbabit untuk mendapat akses kepada bon market, kerajaan akan menubuhkan Institusi Jaminan Kewangan atau Financial Guarantee Institution (FGI) untuk menyediakan penambahan kredit (credit enhancement) kepada syarikat swasta yang ingin mendapatkan pembiayaan pasaran bon. Langkah ini akan dapat mengembangkan lagi pasaran bon domestik. Institusi Jaminan Kewangan ini adalah milik penuh kerajaan. Bank Negara Malaysia akan menerajui penubuhan institusi ini. Pada permulaan, syarikat ini akan mempunyai modal berbayar sebanyak RM1 bilion dan akan dipertingkatkan kepada RM2 bilion kemudian. Adalah dijangkakan bahawa bon sebanyak RM15 bilion akan dapat diwujudkan di bawah kaedah ini.

Suruhanjaya Sekuriti (SC) juga akan melaksanakan langkah-langkah tambahan untuk mengurangkan masa-ke-pasaran (time to market) bagi membantu syarikat untuk memperoleh modal dari pasaran modal dengan lebih efisien dan kos-efektif. Untuk ini:

Pertama: Cadangan terbitan hak (rights issues) oleh syarikat tersenarai tidak lagi memerlukan kelulusan SC;

Kedua: Terbitan dan tawaran sekuriti ekuiti oleh syarikat awam tidak tersenarai (unlisted public companies) dikecualikan daripada mendapat kelulusan SC memandangkan syarikat-syarikat ini, pada lazimnya mempunyai bilangan pemegang saham yang kecil;

Ketiga: Kod Pengambilalihan dan Percantuman Malaysia 1998 tidak lagi terpakai kepada Syarikat Sendirian Berhad bagi memudahkan syarikat-syarikat ini melaksanakan penstrukturan, pengambilalihan dan percantuman;

Keempat: Bagi penerbitan bon dan sukuk, pindaan terma dan syarat terbitan bon dan sukuk yang telah mendapat kelulusan pemegang bon dan sukuk hanya perlu dimaklumkan kepada SC;

Kelima: Pindaan terma dan syarat bon serta sukuk bagi tujuan penyenaraian bon dan sukuk tersebut di Bursa Malaysia, hanya perlu dimaklumkan sahaja kepada SC; dan

Keenam: Bon boleh tukar (convertible and exchangeable bonds) adalah dikecualikan daripada keperluan penarafan mandatori (mandatory rating).

Tuan Yang Dipertua ,

Menarik Individu High-Net-Worth dan Berkemahiran Anjakan paradigma ekonomi Malaysia kepada sebuah ekonomi yang berteraskan pengetahuan atau K-Ekonomi, memerlukan kemampuan kita untuk menarik bukan saja pelabur asing tetapi juga mereka yang mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang tertentu. Justeru, untuk mempercepatkan transformasi ini, kerajaan akan memperkenalkan satu program baru di mana status pemastautin tetap boleh dipertimbangkan kepada warga asing yang mempunyai aset bersih yang tinggi (high-net-worth individual) dan membawa masuk melebihi AS$2 juta ke Malaysia untuk tujuan pelaburan atau penabungan.

Di samping itu, golongan profesional asing yang berkemahiran tinggi juga boleh dipertimbangkan untuk diberi status yang sama. Mengurangkan Kos Kendalian Perniagaan Bagi meringankan beban syarikat-syarikat dalam menghadapi persekitaran operasi yang sukar, kerajaan akan memastikan kos kendalian perniagaan dapat dikurangkan. Untuk ini, kerajaan telah memberi pengecualian bayaran levi kepada Kumpulan Wang Pembangunan Sumber Manusia (HRDF) selama enam bulan oleh majikan industri tekstil, elektronik dan elektrikal mulai 1 Februari 2009.

Sebagai langkah tambahan, kerajaan bersetuju menurunkan kadar bayaran levi daripada satu peratus kepada 0.5 peratus bagi semua majikan selama dua tahun berkuat kuasa 1 April 2009. Melalui penurunan ini, majikan yang terlibat dapat menjimatkan kos perniagaan yang berjumlah RM390 juta. Menggalakkan Sektor Automotif Sektor automotif merupakan antara industri utama negara yang mempunyai potensi untuk terus dimajukan. Industri ini telah melahirkan ramai pembekal termasuk pengilang kelengkapan asal dan juga telah menyediakan banyak peluang pekerjaan. Dalam suasana ekonomi semasa, prestasi jualan industri automotif tidak menggalakkan dan banyak syarikat yang terlibat dengan rantaian industri automotif berada dalam keadaan sukar. Syarikat-syarikat ini perlu disokong bagi membolehkan mereka meneruskan operasi walaupun permintaan yang rendah dan kos pengeluaran yang semakin meningkat. Untuk ini, kerajaan akan menambahkan peruntukan RM200 juta kepada Dana Pembangunan Automotif untuk terus menyokong pembangunan industri dan vendor automotif serta penubuhan Institut Automotif Malaysia.

Di samping itu, sebagai satu usaha sama antara kerajaan dengan sektor swasta, kerajaan akan membantu skim pelupusan kereta Proton dan Perodua. Di bawah skim ini, pemilik sebarang jenama kereta yang ingin melupuskan kereta mereka yang berusia 10 tahun atau lebih, akan menerima diskaun bernilai RM5,000 untuk membeli kereta baru. Kerajaan akan membiayai sebahagian daripada diskaun yang ditanggung oleh Proton dan Perodua. Skim ini akan memanfaatkan semua pihak kerana ia merangsang penjualan kereta, malah menyumbang kepada pemeliharaan alam sekitar.

Industri Penerbangan Industri penerbangan negara telah berkembang pesat, dengan jumlah pengendalian penumpang meningkat sebanyak 5 peratus kepada 47.4 juta penumpang pada 2008. Jumlah penumpang yang dikendalikan oleh syarikat penerbangan tambang murah juga meningkat kepada 18.5 juta penumpang. Oleh kerana LCCT Sepang mempunyai kapasiti terhad untuk mengendali lebih ramai penumpang, MAHB akan membina dan mengendalikan LCCT baru di KLIA dengan kos RM2 bilion yang dijangka siap pada 2011. Untuk menarik lebih ramai pelancong, terutama dari luar negara, usaha menggalakkan lebih banyak syarikat penerbangan mempunyai operasi di negara ini akan dipertingkatkan. Untuk ini, rebat sebanyak 50 peratus ke atas caj pendaratan akan diberikan kepada semua syarikat penerbangan yang mempunyai operasi di negara bagi tempoh dua tahun, bermula 1 April 2009. Elaun Modal Dipercepatkan

Bagi menggalakkan entiti perniagaan membuat pelaburan, kerajaan mencadangkan perbelanjaan loji dan jentera diberikan Elaun Modal Dipercepatkan yang boleh dituntut dalam tempoh dua tahun. Layanan ini terpakai ke atas pelaburan yang dilakukan antara 10 Mac 2009 dan 31 Disember 2010. Pada masa ini, perbelanjaan ubahsuai dan baik pulih ke atas premis perniagaan tidak dibenarkan potongan cukai dan juga tidak layak menuntut elaun modal. Untuk menggalakkan syarikat melakukan kerja-kerja ubahsuai dan baik pulih, kerajaan mencadangkan perbelanjaan ubahsuai dan baik pulih yang dilakukan antara 10 Mac 2009 dan 31 Disember 2010 ke atas premis perniagaan diberi Elaun Modal Dipercepatkan yang boleh dituntut dalam tempoh dua tahun. Elaun ini dihadkan sehingga RM100,000. Carry Back Losses Sebagai langkah untuk membantu syarikat yang terjejas dan mengalami kerugian akibat kesan daripada krisis ekonomi global, kerajaan mencadangkan kerugian tahun semasa syarikat dibenarkan dibawa ke tahun sebelumnya. Layanan ini akan membantu aliran tunai syarikat berbanding dengan layanan cukai sedia ada. Jumlah kerugian yang dibenarkan adalah sehingga RM100,000 setahun. Layanan ini terpakai bagi tahun taksiran 2009 dan 2010. Kita ambil contoh, sebuah syarikat yang memperoleh keuntungan RM60,000 pada 2008 dan telah membayar cukai sebanyak RM15,600, iaitu 26 peratus daripada keuntungan. Pada 2009, syarikat ini mengalami kerugian RM40,000. Dengan membenarkan syarikat ini membuat potongan kerugian 2009 sebanyak RM40,000 daripada keuntungan RM60,000 pada 2008, keuntungan bagi 2008 dipinda menjadi hanya RM20,000. Oleh itu, cukai ke atas keuntungan yang dipinda adalah RM5,200. Dengan itu, syarikat itu akan mendapat pulangan balik cukai RM10,400, iaitu perbezaan di antara RM15,600 dan RM5,200. Levi Keuntungan Atas Kelapa Sawit Levi keuntungan luar biasa ke atas kelapa sawit dikenakan apabila harga minyak sawit mentah melebihi RM2,000 setan. Bagaimanapun, sejak kebelakangan ini kos pengeluaran telah meningkat dan threshold RM2,000 setan ini tidak mencerminkan paras keuntungan yang luar biasa. Sehubungan itu, paras threshold levi ini dinaikkan kepada RM2,500 setan bagi Semenanjung Malaysia dan RM3,000 setan bagi Sabah dan Sarawak.


Mempergiatkan Aktiviti Pelancongan Industri pelancongan mempunyai potensi luas untuk dibangunkan dan mempunyai daya tahan walaupun dalam persekitaran kelembapan ekonomi dunia. Kerajaan akan meningkatkan pelaksanaan pelbagai program pelancongan bagi memanfaatkan kelebihan negara, termasuk eko-pelancongan, pelancongan kesihatan dan pendidikan. Bagi memajukan lagi industri pelancongan negara, kerajaan memperuntukkan RM200 juta untuk meningkatkan infrastruktur di kawasan pelancongan, mempelbagaikan produk pelancongan, menganjurkan lebih banyak persidangan dan pameran peringkat antarabangsa di Malaysia dan menambah baik program homestay. Selain itu, kerajaan akan memantapkan lagi Program Malaysia Rumah Keduaku dengan menimbangkan untuk mengeluarkan permit kerja kepada suami atau isteri peserta yang berkemahiran di bawah program ini.


TERAS KEEMPAT: MEMBINA KEUPAYAAN MASA DEPAN

Krisis ekonomi global ini memberi peluang kepada kerajaan untuk melaksanakan langkah memperkukuh dan mengembangkan kapasiti negara bagi memastikan ekonomi lebih berdaya tahan dan mempunyai asas yang kukuh apabila keadaan kembali pulih. Antara usaha yang akan diambil adalah merangsang sektor pertumbuhan baru serta menstruktur semula industri ke arah produktiviti dan aktiviti nilai tambah tinggi. Pelaburan Oleh Khazanah Nasional Berhad Berdasarkan persekitaran luaran yang tidak menentu, adalah perlu bagi kerajaan mengambil peranan aktif dalam menggalakkan pelaburan swasta tempatan. Kerajaan akan meningkatkan dana pelaburan Khazanah Nasional Berhad sebanyak RM10 bilion. Dana ini akan dilaburkan oleh Khazanah bagi tempoh dua tahun akan datang dengan memberi keutamaan kepada aktiviti pelaburan domestik yang mempunyai kesan pengganda tinggi dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Khazanah akan menumpukan pelaburannya dalam sektor strategik, termasuk telekomunikasi, teknologi, pelancongan, pertanian, sains hayat dan projek berkaitan Iskandar Malaysia.

Bagi 2009, Khazanah akan melabur RM3 bilion dalam sektor telekomunikasi yang akan antara lain, membolehkan anak syarikatnya menambah baik infrastruktur jalur lebar negara. Khazanah juga akan mempergiatkan pembangunan Iskandar Malaysia melalui pelaburan RM1.7 bilion pada 2009 untuk pembinaan infrastruktur, hotel, taman tema serta universiti. Projek pertanian yang akan dilaksanakan termasuk projek Taman Akuakultur Udang seluas 1000 hektar di Setiu, Terengganu serta projek penanaman sayuran moden seluas 200 hektar di Cameron Highlands. Secara keseluruhannya, pelaburan Khazanah dan anak-anak syarikatnya dijangka dapat mewujudkan 70,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2011. Projek Off-Budget Kerajaan telah juga mengenal pasti projek pelaburan bernilai RM5 bilion yang akan dilaksanakan secara off-budget. Antara projek dalam kategori ini adalah seperti berikut:

Pertama: Terminal Kos Rendah (LCCT) di KLIA dan pembesaran lapangan terbang Pulau Pinang yang masing-masing dianggarkan RM2 bilion dan RM250 juta;

Kedua: Projek peningkatan infrastruktur telekomunikasi, termasuk perpustakaan jalur lebar, Pusat Jalur Lebar Komuniti serta penyediaan telefoni asas di 89 daerah di kawasan luar bandar, sebanyak RM2.4 bilion oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia; dan

Ketiga: Pembinaan jejantas dan laluan berbumbung antara bangunan terutamanya di kawasan Golden Triangle, Kuala Lumpur dengan kos sebanyak RM100 juta. Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI)

Bagi mempergiatkan lagi aktiviti pelaburan swasta, kerajaan akan membantu pelaksanaan projek melalui Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) dan kerjasama awam swasta (public-private partnership) dengan menyediakan dana sebanyak RM2 bilion. Syarikat swasta akan dipelawa untuk membida dana tersebut. Projek PFI yang akan dilaksanakan perlu mempunyai ciri-ciri berikut:

Pertama: Pengusaha sektor swasta akan melaksanakan, membiayai dan menanggung risiko projek. Sebahagian besar hasil pendapatan projek ini perlu dijana daripada sektor swasta dan bukan sumber kerajaan;

Kedua: Bantuan pembiayaan kerajaan hanya sebahagian kecil daripada jumlah keseluruhan kos pelaburan projek. Ia hanya bertujuan sebagai tipping point untuk membolehkan sesuatu projek menjadi berdaya maju; dan

Ketiga: Projek yang dilaksanakan mesti merupakan yang strategik, seperti pendidikan, kesihatan, pelancongan; memberi hasil limpahan ekonomi yang tinggi; mewujudkan peluang pekerjaan yang berterusan dan meningkatkan daya saing masa hadapan negara.

Antara projek yang telah diluluskan dengan kaedah perkongsian awam swasta (public private partnership), termasuk penyediaan infrastruktur untuk taman perindustrian Tanjung Agas, kluster bioteknologi di Iskandar Malaysia serta menaik taraf infrastruktur sistem lalu lintas di sekitar KL Sentral. Dengan memberi sokongan melalui pembinaan infrastruktur di Tanjung Agas, projek ini akan menyokong pewujudan kluster perindustrian di ECER dan begitu juga bagi kluster bioteknologi yang akan memudahkan kemasukan FDI untuk menceburi pertumbuhan baru sektor bioteknologi. Pelaburan yang dilakukan oleh kerajaan bagi menaik taraf sistem lalu lintas di sekitar KL Sentral akan membantu aktiviti pelaburan baru oleh sektor swasta bernilai RM3 bilion dalam tempoh tiga tahun. Pelaburan ini melibatkan pembangunan pejabat baru, hotel dan kompleks membeli belah. Salah satu bidang perkongsian awam swasta yang berkesan ialah di bidang pendidikan.

Pada masa ini, pendidikan swasta adalah pelengkap kepada pendidikan awam. Untuk mengoptimumkan kapasiti pendidikan yang sedia ada dan meningkatkan akses kepada pendidikan swasta, kerajaan bercadang menambah bilangan biasiswa untuk memasuki universiti swasta tempatan. Sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat (CSR), GLC juga telah menyediakan kemudahan pendidikan universiti swasta seperti Universiti Teknologi Petronas, Universiti Tenaga Nasional dan Universiti Multimedia. Kerajaan kini telah menerima komitmen GLC untuk meningkatkan aktiviti CSR dalam bidang modal insan. Sebagai permulaan, syarikat GLC akan menubuhkan 10 sekolah swasta yang tidak bermotifkan keuntungan.

Liberalisasi Sektor Perkhidmatan Dalam usaha kita menstruktur semula ekonomi negara dalam konteks perubahan ekonomi antarabangsa, sektor perkhidmatan akan diberi fokus kerana ia berpotensi untuk terus berkembang pesat dan menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Sektor ini kini menyumbang sebanyak 55 peratus kepada KDNK dan berpotensi untuk menyumbang lebih 70 peratus kepada KDNK, seperti di negara maju. Sehubungan ini, kerajaan akan mengambil langkah untuk meliberalisasikan lagi sektor ini supaya dapat menarik lebih banyak pelaburan, meningkatkan aliran masuk tenaga pakar asing dan teknologi serta memperkukuhkan daya saing sektor perkhidmatan negara. Usaha ini juga adalah selaras dengan komitmen Malaysia di bawah Asean Framework Agreement on Services (AFAS) dan Pertubuhan Perdagangan Sedunia (WTO). Peranan Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC) Dalam menggalakkan lagi usaha liberalisasi dan menjadikan Malaysia pasaran yang lebih kompetitif, peranan baru Jawatankuasa Pelaburan Asing (FIC) ialah untuk memantau pelaburan pada peringkat makro. Walau bagaimanapun, pada peringkat mikro, FIC akan terus merangka garis panduan dan memantau pelaburan yang mempunyai kepentingan negara, seperti pelabuhan dan lapangan terbang, hartanah, pertahanan, pengangkutan awam dan telekomunikasi. FIC akan mengamalkan pendekatan yang lebih liberal yang akan membawa kepada perubahan positif dan menyediakan suasana mesra pelabur untuk menarik lebih banyak pelaburan, termasuk pelaburan asing. Kerajaan sedang merangka garis panduan FIC baru yang akan mencerminkan peranan baru FIC.

Pembangunan Industri Seni Kreatif Kerajaan turut memberi perhatian serius kepada golongan karyawan tempatan dalam mengeluarkan hasil kreativiti mereka secara sistematik. Sehubungan itu, RTM akan mengambil tindakan untuk melaksanakan beberapa projek untuk mengembangkan seni muzik tempatan. Ia juga dapat menjadi punca pendapatan kepada lebih ramai penggiat seni negara, terutama di kalangan bakat-bakat muda. Untuk tujuan ini, peruntukan sebanyak RM20 juta akan disediakan. Pengurusan Berkesan Sumber Kewangan Kerajaan Kerajaan akan memperkukuhkan pendekatan value for money dalam perolehan kerajaan. Untuk ini, kerajaan akan melaksanakan kaedah untuk meningkatkan elemen persaingan dalam perolehan kerajaan.

Semua pembelian kerajaan akan diuruskan melalui tender terbuka atau tender terhad melainkan dalam kes-kes tertentu. Kaedah perolehan secara elektronik melalui sistem e-Perolehan akan diperluaskan bagi mempertingkatkan ketelusan dalam pengurusan perolehan kerajaan. Untuk mengawal kos projek, pelaksanaan secara reka dan bina (design and build) tidak akan dibenarkan kecuali dalam kes yang memerlukan kepakaran teknikal yang tinggi. Di samping itu, cadangan projek perlu mendapat kelulusan Jawatankuasa Standard dan Kos. Agensi dikehendaki melaksanakan projek mengikut kos, had siling, skop projek dan perancangan yang telah diluluskan. Oleh itu, sebarang perubahan terhadap kos, skop kerja dan reka bentuk projek tanpa kelulusan jawatankuasa ini tidak dibenarkan. Bagi memperkukuhkan lagi peranan dan keberkesanan jawatankuasa ini, kerajaan akan menambah bilangan jawatan profesional seperti jurutera, arkitek dan juru ukur bahan. Jawatankuasa ini juga akan membuat laporan secara berkala kepada Jemaah Menteri mengenai pematuhan standard dan isu-isu berkaitan. Kerajaan akan terus memberi sokongan padu terhadap pembangunan industri tempatan melalui perolehan kerajaan. Kerajaan telah mewajibkan penggunaan bahan, barangan atau perkhidmatan tempatan dan keutamaan kepada pembuat tempatan dalam setiap perolehan kerajaan. Perolehan barangan import hanya boleh dilaksanakan setelah dipastikan ia tidak boleh diperoleh secara tempatan atau kos barangan tempatan terlalu tinggi. Selain itu, menjadi hasrat kerajaan agar sektor swasta turut menyokong usaha kerajaan ini dengan memainkan peranan penting iaitu mengutamakan barangan tempatan dalam setiap perolehannya.

Tuan Yang Dipertua,


Kerajaan yakin strategi dan langkah yang telah dirangka dalam pakej rangsangan ini adalah komprehensif dan menyeluruh untuk menghindarkan ekonomi negara daripada terjerumus ke dalam kancah kemelesetan yang mendalam. Kita tidak boleh bergantung kepada dasar pemulihan ekonomi orthodox. Sebaliknya, kita mesti berani merangka kaedah inovatif untuk menangani krisis ini. Ini merupakan tempoh yang amat mencabar bagi kita semua. Kita semua harus bersedia dan tabah untuk menghadapi impak negatif krisis ini. Pengalaman kesusahan dan keperitan yang kita lalui pada krisis-krisis terdahulu perlu kita jadikan panduan dan iktibar dalam kita menangani krisis kali ini. Kita sudah mula kedengaran suara rakyat yang mahu kerajaan dan pembangkang untuk mengutamakan usaha memulihkan semula ekonomi negara dalam keadaan kegawatan ekonomi global dan mengetepikan kemelut politik. Saya sendiri menerima saranan ini dengan hati yang terbuka. Kita perlu peka kepada saranan rakyat yang semakin lantang dan kerap diutarakan supaya kerajaan dan pembangkang memberi fokus kepada ekonomi dan rakyat. Saya menyeru semua pihak, termasuk rakan-rakan sama ada di sebelah sini dan di sebelah sana, serta setiap lapisan masyarakat agar berganding bahu dan berusaha gigih untuk mengembalikan ekonomi negara ke landasan pertumbuhan yang lebih kukuh serta mapan. Pada sidang khas mengenai Gaza, Palestin di Dewan Yang Mulia ini, kita semua, pihak kerajaan dan pembangkang telah bersatu suara dan berpadu hasrat untuk bersama berusaha mencadangkan formula damai dan membantu atas nama kemanusiaan. Ya, benar, kita di negara ini, kini sedang berbeza pendapat tentang politik di sana sini. Namun, besar harapan semua, bila berdepan dengan ribut ekonomi yang melanda, kita akan sentiasa sepakat sekata, sederap usaha, memikir melaksana apa yang terbaik untuk rakyat jelata. Saya berdoa ke hadrat Allah SWT untuk memberi semangat keyakinan, kekuatan serta ketabahan kepada kita semua dalam menghadapi krisis ini.

Tuan Yang Dipertua,

saya akan mengemukakan Usul Mengenai Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tambahan Pertama Tahun 2009 selepas ucapan ini. Tuan Yang Dipertua, Saya mohon mencadangkan.

Sunday, March 22, 2009

Sebuah kekecewaan..


ramai yang bertanya tentang sikap dan perasaanku tentang dia..dan banyak pula cerita yang menguris hati dan perasaan aku dan dia mula tersebar luas. Izinkan aku menerang dan menceritakan segalanya..maaf andai ada yang terluka atau tidak berpuashati dengan cerita ini...


cerita ini bermula kira-kira 5 tahun dahulu... 2 peristiwa pahit yang tidak pernah aku lupakan. kerana ego dan sikapku yang lebih senang membawa diri sendiri, terlalu nekad dan berpegang pada prinsip telah membuat ak menyesal...terlalu menyesal.


sejak di sekolah rendah lagi, aku akan menghabiskan cuti sekolah dengan menolong makcik dan maklang menyiapkan tempahan kuih tradisional dan bekerja dengan Haji Said Catering. bermula dari situ aku mulai mengenai seorang lelaki yang aku anggap sebagai abang, tiap2 hari dia datang ke rumah tok untuk menghantar adik2 mengaji al -quran. Kami mula rapat , Am namenya... apa yang paling best dia ne huhuhu tua dari aku, bila masuk sekolah menengah kami satu sekolah aku sesi petang dia sesi pagi. Dia umpama bayang-bayang aku yang sentiasa menjaga aku dari jadi mangsa buli...(hahahha mesti xcayakan.. dulu aku ne asyik kena buli ja )dalam erti kata lain dia kan buli blik budak itu. Aku dilantik menjadi pengawas sekolah bermula dari situ ade jarak diantara kami..( dia antara mamat brutal lagi macho kat sekolah tue..paham2 je la) Spm menjelang tapi dia terkandas dan mama memaksa dia untuk mengambil semula spm pada masa yang sama ak dilantik sebagai penolong ketua pengawas ..episod itam bermula apabila dia mula berubah..daniael adik am selalu mengadu kepada aku ..Am jarang balik rumah dan selalu gaduh dengan mama..

satu hari semasa aku jaga gate... am datang.

" boy..bagi ak masuk''

" am ..aku catat nama ang ne, ang jalan g gate depan "bapak mafia" (gelaran tok cg. disiplin yang mmg garang) de tgu kat sana.."

" ermm..t aku jumpa ang de benda nak ckap.. kat tempat biasa"


Di pondok ilmu tempat biasa dia dan de geng ponteng kelas...

"Am..aku dengar lama xblik umah nape?"

"malas ar..lepak umah sepet.."

"t balik ar umah.. den dah bising cakap mama cari ang"

aku leh nampak muka dia yang macam nk xnak ja ckap so aku mals nak cakap pe aku blah n lantak ko la..ari2 berikutnya macam tu la kami masing2 wat hal sendiri.. kalu aku balik kampung dan terjumpa dia just angkat tangan je.


sebulan kemudian...

" cah ..kawan baik ang tue orang dah jumpa dia timbul.. mati kat tali aiq"kata abah

" anak gayah kat sg. bakau"

"sape?? dah malam sok ar pagi2 org g tgk."

keesokannya aku balik kampung.. lepak umah tok tgu makcik balik nak ajak g umah am..tapi pak lang cakap semua dah selesai malam tadi jugak kena simpan .... kulit dah mengelupas teruk , mata dah terkeluar n... (aku xmanpu nk cita keadaan dia ) 3 ari baru orang ramai jumpa mayat dia...

de orang cakap dia isap gam pening jatuh dalam tali aiq... tapi polis cakap de kesan lebam kat tengkuk , badan n dll... semuanye terjawab.... pasal perempuan....huhuu am...


ari-ari berikutnya ...ramai kwn2 n senior mencari aku tnya pasl am..kekdang aku pelik nape cari ak ..ak mmg xde kena mengena gan dia pun...aku rimas betul gan diorang...persoalan aku terjawab bila kak yati banyak menceritakan sesuatu ...


aku sebenarnya menyesal sangat..sebab ak xtegur dia.. xnasihat dia..aku ego sangat .. sedih sangt bila dia gtau semua aku ne adk dia yang dia syang..tapi aku xpenah wt ape2 untuk dia..xpenah...


macam tue jugak dengan arwah akim..aku xhiraukan dia walaupun dia kejar aku...cuba berckap dengan aku .. aku ego dan marahkan dia sebab dia cakap aku anak manja ..2 minggu selepas itu aku dengar berita kematian dia..em xsempat jugak aku mintak maaf ...


Ak sering berminpi dan teringatkan setiap tindakan aku pada diorang.. ak tak boleh maafkan diri aku..


Banyak cabaran dan dugaan dalam hidup ini.. tapi aku berjaya juga menjejak kaki ke UKM.. huhu suatu ari masa join program pusat pengajian..ak tergaman ..tkejut sangt mungkin Tuhan makbulkan doa ak...


mmg mcm am..

takdir mementukan segalanyer..kami rapat ..(s) mmg ak anggap dia mcm am dan aku berjanji pada dri ak kali ne ak tidak akan biarkan dia sedih dan susah..

pendekn cita..tah macam mane ak rapat gan kawan dia(h)... suatu ari aku tima sms dari dia

"bila aku sudah tiada,simpan semua lagiku jgan ditangisi selalu,mgkin itu sementara,bila jumpa pengantiku jangan dilupakan aku, pagi itu indah seperti biasa ,tidur yang lena terhenti disana, merayap kuyu masih tidak terdaya, bukalah tingkapmu, curahkan cahaya, siapa yang sangka bila tiba masa kita untuk pergi selamanya,.. tidak akan terduga jika saat ini tuhan tetapkan akulah orangnya, bila aku sudah tiada simpan semua laguku jangan ditangisi selalu mungkin itu hanya sementara, bila jumpa pengantiku jangan dilupakan aku, gelak tawa, tangisan yang hiba, kenangan kita masa di dunia.. langkah indahnya jika kita manpu hidup selamanya, siapa yang sangka bila tiba masa kita untuk pergi selamanya, tidak kan terduga jika saat ini tuhan tentukan akulah orangnya.." 13/06/2008 ,12.57 pm


aku menghabiskan 3jam menangis tanpa henti hinggalah s msj ajak g makan.. aku cita pasal msj tue dia gelakkan aku dia cakap h main2 ja...so ak wat xtau je tapi ak heran nape h tidak boleh dihubungi...sem baru bermula.. h ak lihat seperti tidak sihat dan mula menjauhkan dri ..s pun cakap perkara yang sama.. suatu hari s gtau aku dia sedih dan rasa xseronok sebab h suka kurung dri dalam blik.. dia ckap dan mengaku h sakit.. erm...

aku kena tipu lagi dengan diorg ..tah la mane yang btul tapi tiap rabu h g hospital serdang.. risau aku, aku takut nanti aku menyesal lagi .. pada hari itu aku nekad xkan biarkan dia sedih..aku cuba mengembirakan dia , menolong dia dalam semua hal..


dan shingga sekarang aku lakukannya.. aku mengaku seperti yang korang katakan aku sayang dia tapi cinta aku xpasti.. mesti koraNG CAKAP AKU tipu.. mmg muka aku nampak macam kecewa tiap kali cita tentang dia aku dengar atau de report gtau pasal dia.. aku cuma kecewa sebab de perkara yang dia gtau dan korang gtau berbeza .. aku rasa tertipu ... emm tma kasih sebab selalu menasihati aku supaya lebih mengutamakan diri aku sendiri ... aku mintak maaf sebab selalu x dengar nasihat korang..(terutama bila time makn msti aku risau dia mkn or x.n kadang2 aku tinggalkan kerja ak tok dia,aku wt keja gan dia walaupun korang xsuka ak masuk campur keja senior dan selalu tinggalkan korang bila dia perlukan) aku cuma xnak ak menyesal...ape aku wt adlah untuk kepuasan ak..puas tgk dia gembira..puas tgak dia ketawa..puas sangat..

tapi sekarang aku nk pergi jauh ... jauh dari segalanya ...ak rasa ak dah xmanpu lagi meneruskan... kata-kata dan sindiran orang wt ak sedih ,kecewa...dan aku tahu de insan yang benci dan marahkan aku...aku mintak maaf ... mintak maaf.


Plz jgn tanya lagi..

Thursday, March 19, 2009

perak oh perak


Negeri Perak menpunyai keluasan sebanyak 21,005 km persegi dengan kepadatan penduduk seramai 1,930,382 orang. Terdapat sembilan daerah iaitu Batang Padang, Kinta, Kuala Kangsar, Larut, Matang dan Selama, Kerian, Manjung, Hilir Perak, Perak Tengah dan Hulu perak. Perak menpunyai jumlah pengundi seramai 1,170,351 pengundi dimana terdapat 1,162,676 pengundi biasa dan 33,484 pengundi pos. Terdapat 24 buah kerusi Parlimen dan 59 buah kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN). Keputusan pilihan raya ke- 12 telah menyaksikan kemenangan kepada Barisan Alternatif iaitu DAP, PKR dan PAS dengan 31 kerusi berbanding Barisan Nasional yang meraih 28 kerusi.


Kemenangan Barisan Alternatif di Perak telah mencipta sejarah yang tersendiri apabila pertama kalinya sebuah kerajaan negeri yang akan dibentuk terdiri lebih daripada satu parti atau kerajaan campuran. Masalah mula timbul apabila setiap parti mula berbincang dan menentukan calon daripada parti siapa yang akan menjadi menteri besar.


DAP telah meraih 18 kerusi manakala PKR mendapat 7 kerusi dan PAS hanya mendapat 6 kerusi. Hasil daripada persetujuan awal daripada ketiga-tiga pihak hanya satu calon sahaja yang akan yang akan menjawat jawatan tersebut namun demikian di atas campur tangan peminpin DAP dan Keadilan pusat, tiga nama telah dicalonkan yang akan mewakili DAP, Keadilan dan PAS. Tiga nama yang dicalonkan ialah Ngeh KOO Ham dari DAP, Jamaluddin Mohd Radzi dari PKR dan Ir Mohammad Nizar Jamaluddin dari PAS.


Setiap parti tersebut menpunyai hasrat supaya wakil mereka dipilh sebagai menteri besar. Akhirnya dengan perkenan Sultan Perak, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni Almarhum Yussuf Izzuddin Shah wakil daripada PAS iaitu Ir Mohammad Nizar Jamaluddin telah dilantik sebagai menteri besar ke -10 manakala 2 orang timbalan menteri besar dilantik iaitu Ngeh Koo Ham menjadi timbakan menteri 1 dan seorang india iaitu A.Sivanesan dilantik sebagai timbalan menteri 2.

Penduduk Perak menerima baik lantikan Ir Nizar Jamaluddin sebagai menteri besar Perak yang baru. Para penduduk menyifatkan pelantikan tersebut memenuhi kehendak dan keperluan penduduk Perak yang majoritinya adalah orang melayu. PKR meyambut baik keputusan Sultan melantik menteri besar dari kalangan orang melayu. Manakala bagi DAP lantikan tersebut adalah tidak adil dan hanya menyebelahi orang melayu. DAP menpersoalkan dari aspek majoriti kerusi yang dimenanginya iaitu sebanyak 18 kerusi daripada 31 kerusi sudah cukup untuk menunjukkan bahawa calon daripada DAP yang sepatutnya menjadi menteri besar.


DAP telah mengambil tindakan yang drastik apabila bertindak dengan memulaukan upacara angkat sumpah Menteri Besar yang telah dijadualkan akan berlangsung dihadapan DYTM pemangku Sultan Perak, Dr. Raja Nazrin Shah Sultan Azlan Shah di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Pemulauan majlis itu juga telah menyebabkan majlis angkat sumpah tersebut terpaksa ditunda berikutan ketiadakhadiran 18 ADUN DAP.


Melihat kepada pertikaian yang dilakukan oleh DAP yang diketuai oleh Ngeh Koo Ham telah menunjukan bahawa beliau menpersoalkan keputusan Sultan sebagai ketua negeri dan ketua agama bagi negeri Perak. Selain daripada itu, beliau juga menpertikaikan pelantikan menteri besar dan menpersoalkan mengapa hanya orang melayu sahaja boleh menjadi menteri besar. Tindakan ini boleh mengundang kepada masalah perpaduan disamping meningkatan sentimen perkauman di kalangan masyarakat jika tidak dibendung dan diselesaikan dengan cara yang betul. Mungkin segelintir masyarakat melihat isu ini sebagai satu isu yang kecil dan remeh namun pada hakikatnya isu ini berpotensi berkembang dan menjadi pendorong berlakunya peristiwa 13 Mei berulang.


Menurut Profesor Dicey 1959 ,undang-undang perlembagaan mengandungi dua prinsip sahaja iaitu Prinsip Kedaulatan Parlimen dan Prinsip Kedaulatan Undang-undang tetapi di dalam Perlembagaan Malaysia apa yang terkandung didalamnya bukan sahaja hal-hal berkaitan dengan parlimen dan hak asasi bahkan berjenis-jenis perkara lain.
Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yang menjadi punca bagi semua undang-undang, samaada yang sudah ada atau yang akan dibuat. Semua undang-undang lain hendaklah tidak bertentangan dengan perlembagaan kerana jika ia bertentangan terbatallah undang-undang itu. Perlembagaan mengandungi pelbagai peruntukan, antara lain, badan perundangan iaitu Parlimen, badan pemerintah seperti jemaah menteri, mahkamah dan lain-lain.
Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan Bahagian 10 berkenaan perkhidmatan awam. Perkara 132 (1) Bagi maksud- maksud perlembagaan ini, perkidmatan awam ialah:
(a)angkatan tentera
(b)perkhidmatan kehakiman dan undang-undang.
(c) perkhidmatan awam am persekutuan
(d) pasukan polis
(e) dipotong oleh akta A885
(f) perkhidmtan bersama yang disebut dalam perkara 133
( g)perkhidmatan awam tiap-tiap negeri dan
(h)perkhidmatan pelajaran

(2) kecuali sebagaimana selainnya diperuntukkan dengan nyata oleh perlembagaan ini, kelayakan untuk pelantikan bagi orang- orang dalam perkhidmatan awam dan syarat- syarat perkhidmatan mereka, lain daripada orang-orang dalam perkhidmatan yang disebut dalam perenggan (g) fasal(1) boleh dibuat peraturan oleh undang-undang persekutuan juga, tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang persekutuan itu,oleh Yang dipertuan Agong dan kelayakan untuk pelantikan bagi orang-orang dalam perkhidmatan awam mana-mana negeri dan syarat-syarat perkhidmatan mereka boleh dibuat peraturan oleh undang-undang negeri dan juga, tertakluk kepada peruntukan mana-mana undang-undang negri itu,oleh Raja atau Yang dipertua Negeri bagi negeri itu.


(2a)Kecuali sebagaimana diperuntukan dengan nyatanya oleh perlembagaan ini, tiap-tiap anggota bagi mana-mana perkidmatan yang tersebut dalam perenggan (a), (b), (c), (d),(f) dan (h) fasal(1) adalah memegang jawatan selama diperkenankan oleh Yang dipertuan Agong dan kecuali sebagaimana diperuntukkan dengan nyatanya oleh Perlembagaan Negari, tiap-tiap orang anggota bagi perkhidmatan awam negeri adalah memegang jawatan selama dipekenankan oleh raja atau Yang dipertuan negeri bagi negeri tersebut.


Berdasarkan petikan daripada Perlembagaan Persekutuan perkara 132 (1), (2) dan (2a) jelas menunjukkan bahawa kekuasaan Agong, Sultan, Raja dan Yang diPertua negeri menpunyai kuasa untuk melantik kakitangan awam. Lantikan tersebut boleh dibuat berdasarkan cadangan daripada Perdana Menteri, Menteri Besar merujuk kepada bidang kuasanya.

Tuesday, March 17, 2009


Parit Buntar merupakan sebuah bandar di negari Perak. Mendapat nama sempana name Tok Buntar yang telah membina terusan.( masih ada lagi tapi dah kecik macam longkang je di belakang rumah rasmi pemerintah kerian).Yang menariknya tentang Parit Buntar nie terletak di sempadan )Dalam 10 minit ja boleh berada dekat 3 negeri iaitu Perak,Peneng dan Kedah. Yang bestnya Parit Buntar ade 2 buah pekan atau bandar yang di panggil Pekan lama dan Pekan Baru.


Sebenarnya Parit Buntar telah mengalami proses pembangunan yang sangat pesat. Pekan lama merupakan bandar terawal yang dibuka sejak zaman penjajahan lagi dimana kawasan sekitarnya merupakan ladang getah kemudiannya ditanam dengan kelapa sawit. Zaman semakin berlalu..Usaha kerajaan dengan kerjasama dengan negara jiran "segitiga Malaysia-Indonesia-Thailand" telah membawa perubahan kepada Parit Buntar yang dilihat mempunyai potensi sebagai kawasan perindustrian. Akhirnya kawasan ladang getah dan kelapa sawit diganti dengan kawasan perindustrian .Perubahan ini juga membawa kepada pembangunan dimana Pekan baru diwujudkan dengan kelengkapan kemudahan yang lebih sempura , perumahan mula tumbuh bagai cendawan. Pembangunan demi pembangunan ...sehinggalah sekarang .Saya boleh berbangga dengan mengatakan bahawa Parit Buntar lebih tersusun dan lebih baik daripada jelapang ,ipoh lama.


Mojoriti penduduknya merupakan petani dimana keadaan dan suasana kampung masih lagi dapat dirasai.(nyaman dan terhindar dari pencemaran tpi malangnya time2 raya terlalu jem )
salah satu kampung yang terdapat ialah Titi Serong . Titi Serong mendapat nama kerana terdapat titi yang secara serong. Kebanyakkan remaja di Titi Serong mengelarkannya sebagai Titi Coner ( Titi coner team ) inilah kampungku yang aman dan damai tapi hangat berpolitik. hari-hari politik ja menjadi isu, Penduduknya menpunyai kedai, kawan-kawan dan sebagainya berteraskan fahaman politik mereka bayangkan sampaikan kerada pun dipolitikkan (keranda pas,keranda Umno) erm.. inilah yang berlaku bila politik menguasai segalanya.